Ważne badania wysokościowe

Chcesz poznać więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko Biała? Wejdź na www.testypsychologiczne.com.pl

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości powyżej trzech metrów nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z wykorzystaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na kłopoty z równowagą bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) i neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. Podczas badań można też zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, ich wykonanie ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, ponieważ istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – co ile
lat je przeprowadzać?

Badania wysokościowe trzeba zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż w trakcie pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego typu trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im rokrocznie.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]