Pracownia Wibroterapii na AWF w Krakowie – Vitberg

Vitberg. Uzyskaj więcej informacji o tej marce

W 2018 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie rozpoczęła pracę pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie powstało przy współudziale firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Badania i zajęcia dydaktyczne z urządzeniami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała w celu przeprowadzania badań naukowych nad wpływem terapii wibracjami na organizm ludzki. Będą w niej także prowadzone zajęcia dla studentów AWF-u z zakresu odnowy psychosomatycznej, fizykoterapii oraz kosmetologii. Urządzenia RAM Vitberg+, w które zaopatrzona została Pracownia Wibroterapii, będą służyć również do powysiłkowej regeneracji zawodników. krakowskiej Pracowni Wibroterapii spowodowała, że urządzenia Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Gdańsku i w Warszawie.

W jakich badaniach wezmą udział aparaty firmy Vitberg?

W najbliższych latach wyniki testów mogą przysłużyć się do modernizacji terapii pacjentów czy usprawnienia treningów sportowców wyczynowych. Zapewne w Pracowni Wibroterapii przeprowadzane będą badania z dziedziny fizjologii i biochemii. Obserwacji poddane będzie oddziaływanie terapii wibracjami na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Rezultaty analiz będą zestawiane z wynikami laboratoriów z innych stron świata.

Nasze dane kontaktowe:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]