Leczenie schizofrenii – Centrum Dobrej Terapii

Schizofrenia to choroba psychiczna, a dokładniej grupa zaburzeń psychicznych występujących jednocześnie. Występuje tu tzw. “rozdwojenie jaźni”. Osoba chora co innego czuje, myśli i mówi, dlatego też może mieć ona problemy społeczne. Chory cierpiący na schiozofrenię ma poważnie problemy z realistyczną, krytyczną oceną otoczenia, a nawet nie jest do niej zdolny

Objawy schizofrenii

Wyróżnia się poszczególne objawy schizofrenii: pozytywne, negatywne, zaburzenia afektu, poznawcze, objawy dezorganizacji psychicznej.

Do objawów pozytywnych (wytwórczych) schizofrenii należą przede wszystkim urojenia, omamy, a także tzw. pseudohalucynacje.

Do objawów negatywnych zalicza się:

  • bezczynność jako efekt ograniczonej zdolności do planowania
  • anhedonię (zmniejszoną zdolność do odczuwania przyjemności)
  • utratę spontaniczności zachowań
  • zubożenie wypowiedzi wypowiadanie się pojedynczymi słowami
  • awolicję (ograniczenie własnej woli)
  • spowolnienie ruchowe

Leczenie schizofrenii

Obecnie leczenie schizofrenii opiera się przede wszystkim na stosowaniu neuroleptyków. Spowalniają one procesy neurotyczne przez co słabną objawy aktywne. Chroniczna farmakoterapia nie wyeliminuje całkowicie schizofrenii, lecz może korzystnie wpłynąć na przebieg schorzenia. Inną formą pomocy jest psychoterapia. Nie jest w stanie zastąpić co prawda leczenia farmakologicznego, ale sprzyja lepszym wynikom całej terapii w trakcie schizofrenii.