Leczenie bezsenności – Centrum Dobrej Terapii

Bezsenność, czyli trudności dotyczące zasypiania oraz podtrzymania snu, mają podłoże psychologiczne. Problemy codziennego dnia, stres i szybki tryb życia mogą negatywnie wpływać na cały organizm, ale i na sen.

Jakie są przyczyny bezsenności?

Początkowe problemy ze bezsennością powiązane są przeważnie z konkretnym czynnikiem odmieniającym nasze nawyki związane ze snem. U niektórych pacjentów zaostrzony stan bezsenności przekształca się w postać przewlekłą. Czynnikami rzutującymi na utrzymywanie bezsenności są niepokój o sen, niewłaściwe nawyki powiązane ze snem oraz wrodzone skłonności związane z zakłóceniami kontroli snu. Najważniejszym postępowaniem przy kuracji bezsenności winno być działanie niefarmakologiczne, pozwalające na wykluczenie okoliczności wywołujących bezsenność. Leczenie farmakologiczna pewnie osłabi objawy, choć rzadko gwarantuje całkowite ustąpienie dolegliwości związanych z bezsennością.