Laparoskopowe wycięcie odbytnicy

O metodzie walki z rakiem jelita grubego przesądza stopień zaawansowania choroby. W sytuacji gdy nowotwór jest mały lub ograniczony do małego polipa, dokonuje się punktowego wycięcia małej nieprawidłowości bez usuwania fragmentu jelita. Coraz częściej odbytnicę wycina się laparoskopowo. Zabieg tego typu stwarza pacjentowi najbardziej komfortowe warunki. Chociaż nie jest to jeszcze powszechnie stosowana metoda, rokowania odległe są pomyślne

Skuteczność zabiegu laparoskopowego w leczeniu raka odbytnicy

Około 10% pacjentów z nowotworem jelita grubego i odbytnicy jest poddawanych operacji laparoskopowej. Zabieg ten nadal jest względnie nowym sposobem leczenia, jednak ma przed sobą szerokie perspektywy. U pacjentów poddanych operacji osiąga się zadowalający margines usuniętych tkanek, a rezultaty leczenia charakteryzują się chorobowością na niskim poziomie, wynoszącą ok. 13%. W odniesieniu do standardowych zabiegów, pozabiegowa hospitalizacja trwa znacznie krócej, a czas przeprowadzenia zabiegu operacyjnego zmniejsza się wraz ze wzrostem doświadczenia chirurgów. Również jakość życia pacjentów u których przeprowadzono laparoskopowe wycięcie odbytnicy jest o znacznie lepsza w odniesieniu do pacjentów leczonych metodami klasycznymi.