Kursy pierwszej pomocy – Adrenaltika

W Polsce każdego roku traci życie parę tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na te smutne dane są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego zachowywania się w chwili zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia różnego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy, jakie pojawią się w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy zawału mięśnia sercowego.