Kto może obsługiwać defibrylatory AED?

Defibrylatory to urządzenia stosowane w sytuacjach śmiertelnych zagrożeń. Codziennie pomagają setkom tysięcy pacjentów z zawałem. Czym wyróżniają się defibrylatory AED i w jaki sposób mogą przywrócić krążenie?

Defibrylatory AED – samodzielnie badają rytm serca

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca, np. w momencie pojawienia się migotania komór. Wpływa na serce wysyłając impuls elektryczny o określonej energii, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie rytmu serca. Tradycyjny defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz ekranu pokazującego pracę serca. O przebiegu defibrylacji decyduje lekarz. Specyficznym rodzajem urządzenia jest defibrylator AED, który może być użyty tak przez specjalistów, jak i osoby bez profesjonalnego przeszkolenia. Urządzenie to samodzielnie bada czynności życiowe i decyduje czy pacjent wymaga defibrylacji. Potem przy pomocy poleceń głosowych oraz grafik osoba wykonująca resuscytację jest instruowana jak wykonywać dalsze czynności. Defibrylatory wydają też sygnały dźwiękowe, co pomaga utrzymać prawidłowy rytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Defibrylatory AED – komendy głosowe oraz grafiki

Statystyki pokazują, że zastosowanie defibrylacji w ciągu 3 minut od utraty przytomności zwiększa szanse uratowania pacjenta nawet o 75 procent. To właśnie z tego powodu w internecie, prasie i telewizji organizowane są kampanie społeczne zwiększające świadomość Polaków, a w polskich miastach instaluje się defibrylatory AED. Defibrylatory AED charakteryzują się inną budową niż urządzenia tradycyjne. Posiadają jednorazowe elektrody, które przykleja się do ciała osoby reanimowanej. Dodatkowe aparatura zewnętrznego defibrylatora obejmuje również nożyczki i maseczkę na twarz. Sprzęt ten wyposażono w moduł samoczynnej analizy pracy serca.