Kiedy warto zgłosić się do polskiego psychologa w UK?

Zgłoś się po pomoc do polskiego psychologa Birmingham

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz otwarciu zagranicznych rynków pracy na naszych obywateli Polacy tłumnie zaczęli emigrować na Wyspy. Dzisiaj zjawisko to jest nieco mniejsze, ale nadal nie brak osób skłonnych do pracy właśnie na Wyspach. Często jednak emigracja do Wielkiej Brytanii generuje szereg utrapień, z którymi bez dodatkowego wsparcia uporać się jest niezwykle ciężko.

Polski psycholog w UK – z jakiego rodzaju problemami się upora?

Pobyt na Wyspach i związane z tym odseparowanie od rodziny, jak również zatrudnienie w obcym państwa, mogą rodzić cały szereg problemów, którym wyjątkowo trudno jest sprostać. Separacja z rodziną nierzadko wywołuje bardzo dużą sytuację stresową. Do tego nieraz pojawiają się również trudności z dostaniem etatu czy integracją z nowymi współpracownikami. Bariera językowa, która do tej pory jest wcale nierzadko spotykana, sprawia, iż bardzo szybko ma miejsce odizolowanie się od kolegów z pracy. A stąd już tylko niewielki krok do poważnych wahań nastroju czy nasilenia zachowań agresywnych. Zachowania tego typu niezwykle trudno jest poskromić bez pomocy psychologicznej. W związku z tym nie wolno bać się sięgania po pomoc specjalisty. Rozmowa z psychologiem jest najlepszym wyjściem.

Polski psycholog w UK – jak przebiega rozmowa?

Każda rozmowa ze specjalistą odbywa się w komfortowej atmosferze oraz dyskretnej. Nie trzeba bać się, że historie , które zostały opowiedziane podczas wizyty zostaną powierzone osobie postronnej. Na psychologu spoczywa wszak obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a zwolnić z niej ma prawo jedynie sąd. Przed psychologiem nie trzeba ukrywać problemów i słabości – jego zadaniem jest wsparcie w ich przezwyciężeniu. Specjalista ten instruuje, jak radzić sobie ze stresem, jak również pomaga nazywać sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to bardzo dobry wybór. Wizyta odbywa się po polsku, dzięki czemu przebiega sprawniej i swobodnie. Osoba, która przychodzi z kłopotami nie powinna się bowiem zastanawiać się, czy zostanie zrozumiana oraz czy sama właściwie zrozumie to, co powie do niej specjalista.

Nasze dane kontaktowe:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339