Dobry psychoterapeuta

Najogólniej rzecz biorąc psychoterapeutą można nazwać każdą osobę, która uczestniczyła w kursie z tego zakresu. Dostęp do tego typu specjalistycznych szkoleń jest zazwyczaj zawężony do osób, które posiadają wyższe wykształcenie. Do osób, które są zwykle zainteresowane rozszerzeniem swoich umiejętności o psychoterapię należą często specjaliści pokrewnych nauk, takich jak: socjologia, pedagogika, czy psychologia.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, a celem jest pomoc pojedynczemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może składać się z kilku pojedynczych sesji, może jednak trwać o wiele dłużej, a nawet całymi latami. Grupy terapeutyczne są zwykle są konkretnie ukierunkowane np. ich celem jest pomoc osobom uzależnionym od narkotyków. Nie mniej jednak istnieją także grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest ludziom posiadającym różne przykre doświadczenia życiowe. W tym celu dołączenie do kręgu jest poprzedzone rozmową na temat potrzeb pacjenta.