Centrum Dobrej Terapii – leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień to proces zwykle długotrwały. Uzależnienie to mocna nabyta potrzeba by wykonywać jakąś czynność. W mowie potocznej termin ten jest używany do uzależnień częstych w naszym społeczeństwie, takich jak narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, natomiast warto zaznaczyć uzależnieniem może okazać się niemal wszystko. Dlatego o uzależnieniu możemy również mówić w przypadku nadmiernego użytkowania komputera, nałogowego grania w gry komputerowe, czy też wewnętrznego przymusu spożywania określonego pożywienia,bądź też jedzenia w ogóle.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień jest czasami mylone z detoksykacją, kiedy w tym drugim przypadku mamy na myśli tylko sferę czysto fizyczną. W leczeniu uzależnień celem jest wprowadzenie na nowo jednostki uzależnionej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie mówimy więc tylko o odrzuceniu szkodliwej substancji, ale przede wszystkim o rekonstrukcji osobowości, życia rodzinnego i miejsca w społeczeństwie. Metod leczenia uzależnień jest bardzo dużo, jednak w Polsce najpopularniejszy jest reprograming. Terapia ta kładzie nacisk na uczenie pacjenta pozytywnych szablonów zachowań, by mógł z nich skorzystać w momentach regresu leczenia.