Centrum Dobrej Terapii – leczenie nerwicy

Medycyna definiuje nerwicę jako zespoły psychogennych nieprawidłowości emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i anormatywnych form zachowania występujących w tym samym czasie i połączonych ze sobą wzajemnie u których przyczyny leży napięcie i lęk.

Nerwica – leczenie farmakologiczne

Najefektywniejszą formą leczenia neurozy jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się na ogół leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej objawy. Leczenie nerwicy ma charakter ciągły, a środki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i wpływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Metody psychoterapeutyczne są tak samo istotne, a, w wielu zaburzeniach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o genezie wielu objawów. Do najczęściej rekomendowanych technik psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną oraz psychoanalizę.

Inne metody wspierające w leczeniu nerwicy

Form wspomagających leczenie nerwicy jest dużo – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna mobilizacja chorego ma ogromne znaczenie dla toku terapii.

Równie istotną rolę w patogenezie nerwicy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie diety także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Korzystne jest również stosowanie ziół, działających kojąco na objawy nerwicowe.

Do innych sposobów leczenia głównie bardzo poważnych, powikłanych zaburzeń zalicza się elektrowstrząsy. Ta kontrowersyjna metoda wykorzystywana w poprzednim stuleciu głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych obecnie jest uznana za bezpieczną.