Badania psychologiczne kierowców

sprawdź badania kierowców na www.bielskobadania.pl

Profesjonalni szoferzy zanim zaczną działalność zarobkową powinni odbyć odpowiednie badania psychomotoryczne. Jest to ważne zwłaszcza, kiedy ich zawód dotyczy transportu osób i towarów uznanych za szkodliwe dla środowiska. Badania kierowców są obowiązkowe dla właścicieli uprawnień kategorii C, D oraz E. Jak takie badania wyglądają? W jaki sposób się do nich przyszykować?

Wstęp do badania kierowców

Początkowy etap badania kierowców polega na przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem. Prowadzący może tą metodą stwierdzić, jak bardzo przepracowany jest starający się o uprawnienia oraz w jakim jest nastroju. W tej części prowadzący instruuje również kandydata o tym, jak będą przebiegały testy – w ten sposób ogranicza się poziom stresu.

Następny etap badania kierowców

Następnie ubiegający się o uprawnienia musi wypełnić dostarczony mu kwestionariusz. Zawarte są w nim pytania, za pośrednictwem których specjalista oceni, jak sprawnie radzi sobie nerwami oraz jak reaguje na niespodziewane trudności. Badanie pozwala także stwierdzić, na jakim poziomie są umiejętności interpersonalne potencjalnego kierowcy – a to wszak ma ogromny wpływ na jego działania na drogach publicznych.

Koniec badania kierowców

Końcową częścią badania kierowców są testy wykonywane na odpowiednich przyrządach. Wykorzystuje się je w celu sprawdzenia szybkości kierowcy i prawidłowości reakcji na problemy, które mogą spotkać go na szosie. Wśród przyrządów wykorzystywanych w czasie testów, wspomnieć należy przede wszystkim miernik czasu reakcji, a także aparat Piórkowskiego.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]