Tauron Wydobycie polski węgiel

Polski węgiel i jego promocja w kraju i za granicą

W związku z wyzwaniami związanymi z koniecznością konkurowania na polskim rynku z węglem importowanym, Południowy Koncern Węglowy S.A. zapoczątkował politykę wspierania wizerunku polskiego węgla.

Węgiel brunatny i kamienny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość energetyczna jest zależna od jego składu (np. od zawartości wody). Chiny, USA, Indie, RPA, a także Australia i Ukraina to kraje, na terenie których znajdują się największe złoża surowca, jaki jest węgiel kamienny.

Nasz rodzimy polski węgiel

Pokłady węgla kamiennego w Polsce są rozlokowane głównie na Górnym Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. Regionalni dostawcy mają w swojej ofercie takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu “Gruby I” i “Orzech” – to rodzaje o najwyższej kaloryczności oraz najmniejszej ilości odpadów pozostających po ich spalaniu, dlatego są wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych
  • Węgiel Groszek – drobny węgiel, który może być spalany tylko i wyłącznie w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – wykorzystywany w elektrowniach i elektrociepłowniach, przez wzgląd na jego niską cenę.