Sprzedaż central telefonicznych

Liderami na rynku centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centralka telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również możliwość zbierania danych, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.