Odzyskiwanie swoich opłat likwidacyjnych

Kancelaria przede wszystkim zajmuje się odzyskiwaniem opłat likwidacyjnych egzekwowanych na skutek zrezygnowania z polisolokat. Świadczy pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Rewindykacja straconych środków oraz unieważnienie umowy bez płacenia opłat likwidacyjnych są o wiele prostsze z pomocą kancelarii.

Polisolokaty

Świadczenie proponowane zainteresowanym jako usługa ubezpieczeniowa, choć ma głównie aspekt inwestycyjny to polisolokata znana również jako polisa inwestycyjna – ustanawia się stosunkowo niską opłatę za ubezpieczenie tylko po to, by umowa była zgodnie z prawem ubezpieczeniem, a nie tworem inwestycyjnym. Wiąże się ona z wysokim ryzykiem, o którym doradcy finansowi z reguły nie powiadamiają, opisując polisolokatę jako bezpieczne miejsce na inwestycję. W rzeczywistości środki ulokowane na polisolokatach są wykorzystywane nieefektywnie, klient traci zamiast zyskiwać. Co więcej, klient nie może odebrać zgromadzonych pieniędzy, ponieważ musi wtedy zapłacić tzw. opłaty likwidacyjne, które sięgają nawet 100% całej kwoty. Mamy więc dwie możliwości – możemy nadal uiszczać regularne raty, pomimo braku zysku lub rozwiązać polisolokatę i utracić wszystkie uzbierane pieniądze.

W jaki sposób uzyskać pomoc?

W odzyskaniu opłat likwidacyjnych zainkasowanych przez ubezpieczającego przy rozwiązaniu umowy, może pomóc kancelaria. Gwarantuje wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę całego procesu prawnego, na wszystkich jego etapach. Może podjąć adekwatne kroki i działania, które mają zapewnić osiągnięcie celu ze względu na bogate doświadczenie. Zarówno w sądzie jak i w przedsądowych negocjacjach reprezentuje swojego klienta. To pomoc prawna najlepszej jakości.