Kontener na odpady specjalne – rodzaje i konstrukcja

Chcesz zamówić kontenery stalowe? Koniecznie odwiedź ten adres

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia muszą cechować się ogromną trwałością, jak również spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają poszczególne modele pojemników? Z jakiego powodu należy zdecydować się na najwyższej jakości kontenery stalowe?

Rodzaje kontenerów na odpady specjalne

Wśród dostępnych w sprzedaży kontenerów specjalnego zastosowania rozróżniamy kontenery na odpady odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków, odpady przemysłowe, niebezpieczne, płynne oraz sypkie. Kontenery używane do transportu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego rodzaju są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone pokrywą z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wyciekają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad klapą, zapobiegającą rozbryzgiwaniu się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą również plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z podłogą posiadającą uchwyty do asekuracji ładunku i z rozsuwanymi ścianami.

Kontener otwarty na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów są modele na odpady miałkie, np. trociny i pyły. Dostępne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy i obsługiwane przez urządzenia hakowe. Pojemniki na materiały miałkie mogą również być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnego przeznaczenia należą także kontenery otwarte używane do transportu i magazynowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]