Właściwości ekogroszku

Ekogroszek to paliwo uzyskiwane jest z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi posiadać takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24 MJ na 1 kg substancji. Ponadto, ważnym jest, aby węgiel ten nie zawierał dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Ekogroszek jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej w specjalnych kotłach retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odważony i gotowy do użycia. Małe rozmiary ziaren, nie przekraczające 25 mm, pozwalają na spalanie ekogroszku za pomocą automatycznych dozowników węgla.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.