Co to jest odzież robocza i jak się ją oznakowuje?

Niemało zawodów wykonuje się w trudnych warunkach, które mogą spowodować zabrudzenie ubioru pracownika. Jeżeli ryzyko uszkodzenia albo kompletnego zniszczenia ubrań jest znaczne, pracodawca winien zapewnić zatrudnionym odzież roboczą. Taka odzież przysługuje też obligatoryjnie w przypadku, gdy wymóg jej posiadania określają konkretne wytyczne BHP, technologiczne bądź sanitarne.

Odzież ochronna i odzież robocza – czym się różnią?

Definicja odzież ochronna i odzież robocza nagminnie stosowane są wymiennie, prawdopodobnie z tego powodu, iż zazwyczaj obie te grupy ubiorów kojarzą się z ochronnymi czapkami, kombinezonami i kamizelkami odblaskowymi. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony osobistej, którego nadrzędną rolą jest chronić życie oraz zdrowie pracownika i musi być mu bezwzględnie zapewniona. Z kolei w przypadku odzieży roboczej, o ile pracodawca nie nabędzie jej dla pracownika, winien przelać mu ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty prania lub ewentualnej wymiany uszkodzonego ubrania i butów. Szczegółowe reguły odnośnie korzystania z odzieży roboczej oraz ochronnej zapisane są w kodeksie pracy.

Odzież robocza a bezpieczeństwo oraz widoczność pracowników

Odzież roboczą w większości przypadków stosownie się oznacza. Na spodniach, bezrękawnikach i opaskach na ramię, z których korzystają pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, operatorzy maszyn bądź funkcjonariusze publiczni realizujący zadania w terenie, obok tekstu informacyjnego, m.in. nazwy spółki bądź akronimu organu, dodawane są także pasma naniesione z wykorzystaniem fluorescencyjnych farb lub folii. Zwiększa to widoczność i bezpieczeństwo osób w godzinach nocnych, co jest kluczowe szczególnie wtedy, kiedy prace prowadzone są na przykład przy ruchliwej ulicy. Odzież robocza ma rozległe zastosowanie: to także kombinezony, czepki i inne ubrania dla osób zatrudnionych w magazynach bądź laboratoriach. Na nich również nadrukowuje się najczęściej logo firmowe, stanowisko pracy lub nazwę oddziału.