Sterowniki PLC pozwalają na precyzyjne kontrolowanie pracy urządzeń przemysłowych. Korzystając z nich można usprawnić pracę każdej fabryki, a możliwość stosowania programów pozwala w łatwy sposób dopasować do aktualnych potrzeb.

Jak pracują sterowniki PLC?

Cechą, która odróżnia je od innych sterowników jest to, że ich praca jest cykliczna. Kontroler PLC wypełnia kolejno wszystkie rozkazy znajdujące się w algorytmie, a gdy ten dobiegnie do końca, ponawia całą procedurę, skanuje wejścia i eksportuje je do konkretnego miejsca, a potem uruchamia wykonywanie algorytmu od nowa. Języki, w jakich pisane są algorytmy sterujące działaniem sterowników dostarczane są zwykle przez ich wytwórców.

Historia sterowników PLC

Pionierskie sterowniki PLC pojawiły się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego stulecia. Najpierw używane były przez firmy ze Stanów Zjednoczonych i RFN, jednak szybko dotarły również za Żelazną Kurtynę. Pierwsze takie sterowniki pojawiły się w naszym kraju w 1975, a ich oficjalna produkcja ruszyła pod koniec tej dekady.

Rodzaje sterowników PLC

Najpopularniejszym typem sterowników PLC są urządzenia kompaktowe, pozwalające na pracę na pojedynczym podzespole. Poza tym, produkuje się także kontrolery modułowe różnych wielkości oraz kontrolery rozproszone, w skład których wchodzą różne urządzenia sterowane jedną jednostką.

Co zyskasz dzięki sterownikom PLC

Sterowniki PLC, mimo stosunkowo dużych cen, umożliwiają zmniejszenie wydatków na eksploatację maszyn przemysłowych. Mają nieduże wymiary, a bardzo ograniczają niebezpieczeństwo wystąpienia problemów.