IT Works – Outsourcing IT

Pochodzące z angielskiego sformułowanie outsourcing oznacza wykorzystywanie usług zewnętrznych podmiotów do osiągania danych celów.

Zazwyczaj outsourcingiem nazywamy długi kontrakt powierzający zewnętrznemu dostawcy odpowiedzialność w dziedzinie utrzymania i zapewnienia poprawnego działania konkretnej części działalności przedsiębiorstwa. Może się to tyczyć np. działaniach z zakresu IT.

Co odróżnia outsourcing IT od zlecenia wykonania?

Zasadnicze w toku tego procesu są trzy elementy: powierzenie, długoterminowość i odpowiedzialność.

Outsourcing w tym różny jest od standardowego podzlecania prac podwykonawcom, że jest powierzeniem (oddajemy zewnętrznej jednostce czynność, wykonywana dotychczas przez nas samych), cechuje się długim terminem (zazwyczaj 3-5 lat), a odpowiedzialność za całość konkretnego wycinka działalności spoczywa na zewnętrznym dostawcy (który obowiązany jest do świadczenia usług na określonym poziomie).