Cyberprotection – szkolenie mile2

Mile2 dostarcza certyfikacji dotyczących bezpieczeństwa danych. Szkolenia Mile2 dedykowane są odbiorcom korporacyjnym oraz siłom zbrojnym jak np. Gwardii Narodowa USA. W dodatku jest głównym dostawcą certyfikacji dla ONZ. Szkolenia Mile są także organizowane przez liczne korporacje. bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz tworzenia bezpiecznego kodu. Finałem każdego kursu jest otrzymanie świadectwa potwierdzającego udział.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy

Mile2 posiada nowoczesny system certyfikacji specjalistów bezpieczeństwa internetowego dla czołowych organizacji NFE (Certified Network Forensics Examiner). Najpopularniejszym obecnie szkoleniem Mile2jest CEH (Certfied Ethical Hacker). Podczas kursu uczestnicy przerabiane są takie kwestie jak przepełnienie bufora, tworzenie wirusów, czy inżynieria społeczna. W odróżnieniu od CEH, szkolenie Mile2 – C)PTE, pozwala na opanowanie metodyki, stosowanej podczas dokonywania testów penetracyjnych oraz tworzyć profesjonalny techniczny raport, który winien kończyć każdy taki test.