Audyt IT jest to usługa świadczona przez firmy informatyczne polegająca na zbieraniu informacji na temat schematu działania całego systemu informatycznego lub jego elementów. W dużej ilości przypadków podmioty dokonujące audytów IT omawiają z Klientem zakres i szczegóły badania, co wpływa na czas wykonania usługi jak i efekt końcowy, który jest przedstawiony Klientowi. Zgromadzone podczas audytu IT informacje określają, czy infrastruktura informatyczna i podlegające jej zasoby właściwie chronią ważne informacje, skutecznie ochraniają się przed nieautoryzowaną ingerencją, mają prawidłowo zaimplementowane mechanizmy kontroli, efektywnie wspierają realizację celów, utrzymują integralność danych, a ponadto czy efektywnie wykorzystują zasoby IT.

Bezpieczeństwo dzięki audytowi IT

Wiele dużych i małych firm nie jest świadomych jak bardzo ich system informatyczny jest wadliwy, więc warto zainwestować w usługę audytu IT, dzięki której będziemy w stanie znaleźć błędy i możliwe zagrożenia dla infrastruktury IT oraz pozwala zaproponować udoskonalenia dążące do poprawy jej bezpieczeństwa. Audyt IT ma również na celu doradztwo w zakresie rozbudowy i modernizacji rozwiązań informatycznych w Twoim biznesie.