Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów, polega na magazynowaniu pism w jednym miejscu oraz ich ochronie przed dostępem dla osób nieupoważnionych. Początkowym etapem jest ich posegregowanie, według określonych kryteriów. Dzięki temu sprawniej zachodzą późniejsze poszukiwania. Duże znaczenie ma wybór kategorii i przypisanie do nich wybranych dokumentów.

Dla kogo archiwizacja dokumentów jest niezbędna?

Problem archiwizacji pojawia się zazwyczaj w Z problemem archiwizacji borykają się zazwyczaj większe firmy, , które codziennie bombardowane są ogromną liczbą pism. Dlatego to właśnie one są najczęstszymi klientami firm zajmujących się archiwizacją dokumentów. Jest to jeden ze sposobów odciążenia biura tym samym daje możliwość skupienia na właściwym profilu swojej działalności.