W jakich sprawach warto poszukać doradztwa podatkowego?

Prawo podatkowe na terenie naszego kraju ciężko uznać za prosty czy przejrzysty. Osoby prywatne, ale również i wiele przedsiębiorstw ma problemy z odpowiednią interpretacją ordynacji prawa podatkowego. Zrozumienie tych przepisów bez fachowca nie zawsze jest możliwe, co więcej, może prowadzić do różnych komplikacji. Bez wątpienia wsparcie doradcy podatkowego pomoże się ich ustrzec.

Jakiego typu sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Radcy podatkowi, którzy bardzo dobrze znają się zarówno na przepisach prawa podatkowego, a zarazem na kwestiach finansowych, oferują usługi dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Każda osoba tak prywatna, jak i prawna, może zgłosić się do kancelarii doradztwa podatkowego prosząc o wydanie opinii bądź poradę, która dotyczyć będzie ciążących na niej powinności związanych z płaceniem podatków. Pamiętajmy, że podatki obowiązani jesteśmy płacić wszyscy. Każdego roku osoby prywatne muszą przedłożyć w fiskusowi wypełniony PIT, który jest potwierdzeniem osiągniętych przez nie w poprzednim roku zarobków. Natomiast na osobach prawnych ciąży powinność uiszczenia podatku CIT. Następnym podatkiem, który ustanowiono w naszym kraju jest podatek od towarów oraz usług popularnie zwie się podatkiem VAT.

Jakie usługi może świadczyć kancelaria doradcy podatkowego?

Kancelarii doradztwa podatkowego nie tylko objaśni podatnikom zawiłości przepisów ordynacji podatkowej. Na zlecenie klientów może także wypełnić deklarację podatkową. Kancelaria doradztwa podatkowego może występować w imieniu swoich klientów przed organami podatkowymi i organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej, jeżeli w stosunku do klientów wszczęto czynności przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego może składać odwołania od decyzji, które zostały wydane. Na życzenie klientów może również reprezentować ich przed sądem administracyjnym czy prowadzić księgi podatkowe.