Reprezentacja w sprawach o rozwód – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Kancelaria prawna Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie zagadnienia, jak sprawy majątkowe i zależności wynikające z zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, działa w obszarze doradztwa i konsultacji, a także reprezentuje klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Kancelaria prawna Kraków – podział majątku i rozdzielność majątkowa

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w dziedzinie prawa rodzinnego, między innymi:
– reprezentowanie klienta w postępowaniu rozwodowym,
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– doradztwo i pomoc w postępowaniach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– podział majątku małżonków,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta w trakcie rozpraw.

Pozew o rozwód – doradztwo prawne w Krakowie

Specjalnością, wchodzącą w dział postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy separacyjne i rozwodowe. W ramach tej usługi krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy:
– reprezentowanie klienta w trakcie rozprawy,
– wniesienie apelacji, odwołanie się od wyroku sądu,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– opracowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– opracowanie i złożenie wniosku o separację,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji.