Reprezentacja w sporach o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu sytuacjach dochodzi do braku porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, w głównej mierze co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody osobowe, jak również szkody rzeczowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Należy wybrać kancelarię, która prowadziła już tego typu postępowania – praktyka w sprawach odszkodowawczych będzie atutem w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być kompleksowa – typów spraw odszkodowawczych jest wiele: może to być odszkodowanie za wypadek przy pracy bądź komunikacyjny, błąd medyczny, jak również zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osoby, wysokie koszty leczenia, szkody w mieniu czy pojeździei wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wspomniane powyżej typy postępowań, a także sprawy dotyczące świadczeń odszkodowawczych z polis OC, umów ubezpieczeń na życie, postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych i ubezpieczeń funduszy kapitałowych. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi należy wnieść w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do trzech lat od powstania szkody. W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie tego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy inne działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły pożądanego wyniku.