Prawo podatkowe i prawo pracy – Kancelaria Szczepańska Chwała

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy pomoc i obsługę prawną firm w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z oferty Kancelarii mogą skorzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również pozostałe podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Obsługa prawna firm

W ramach tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje między innymi:
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– doradztwo w zakresie obsługi spółek, jak również ich zakładania,
– reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– ustne lub pisemne porady w zakresie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w opracowaniu i opiniowaniu umów,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego.

Konsultacje prawne w zakresie Prawa pracy

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się także w Prawie pracy. Świadczy pomoc i konsultacje w zakresie:
– sporządzania i rozwiązywania umów,
– systemu wynagradzania pracowników,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– spraw o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.