Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres pracy Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.