Jak przejść przez kontrolę podatkową?

Kontrola podatkowa może być zarządzona we wszystkich przedsiębiorstwach. Oczywiście jej przeprowadzenie nie oznacza, że fiskus na pewno nałoży na nas kary, ale zawsze jest niewielkie ryzyko, że wysunie oskarżenia, które w naszej opinii nie będą zgodne z prawdą. Celem kontroli podatkowej jest wykazanie, czy przedsiębiorstwo odpowiednio opłaca swoje zobowiązania podatkowe. Jeżeli jej efekt okaże się negatywny, będzie to znaczyło, iż kontrolerzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Efekt pozytywny natomiast może stać się źródłem dużych kłopotów, gdyż oznacza on, iż US dotarł do błędów w regulowaniu danin. Jak więc łatwo przejść przez kontrolę podatkową?

Przebieg kontroli podatkowej

Teoretycznie kontrolerem w czasie kontroli podatkowej będzie wyższy, uprawniony do tego urząd – na przykład wójt lub wójt albo naczelnik lokalnego urzędu skarbowego. W rzeczywistości kontrola podatkowa organizowana jest przez oddelegowanych do tego urzędników, którzy muszą działać przynajmniej w dwójkę. Jak już nadmieniliśmy, jeśli trafią na nawet najmniejsze błędy fiskalne, jej efekt będzie pozytywny, co dla firmy będzie wiązało się z poważnymi czasem karami finansowymi. Warto więc pamiętać, jak ich uniknąć.

Kto pomoże przy kontroli podatkowej?

Wymagane są w tym celu specjalistyczne kwalifikacje i szeroka wiedza z dziedziny prawa fiskalnego. Z tego względu jeśli w danym przedsiębiorstwie zarządzona będzie kontrola podatkowa, a nam zależy na tym, by uniknąć ewentualnych kar, powinniśmy zwrócić się do sprawdzonego doradcy podatkowego. Czemu? Jego umiejętności będą niezbędne, aby opracować efektywne pisma kasacyjne do urzędu oraz wskazać argumenty, które prawdopodobnie umożliwią ustrzeżenie się dużych kar, natomiast on sam zagwarantuje firmie kompleksowe pełnomocnictwo w kontaktach z urzędem.