Internetowe porady prawne w sporach z pracodawcą

Nawet niewyróżniający się pracownik, niezależnie od swojej stanowiska czy też przydziału czynności w firmie, może zostać postawionym kiedyś w sytuacji, w której zajdzie poważne nieporozumienie z pracodawcą. Najczęściej większość podobnych sporów można załagodzić polubownie, a po upływie krótkiego czasu żadna strona o nich nie myśli. Pojawiają się jednak odstępstwa od tej zasady. W niektórych sytuacjach sprawa trafia do sądu, a czasami błahe spięcie na linii
szef-pracownik ewoluuje w formę prześladowania w pracy, znanego jako mobbing.

Co to jest mobbing?

Mobbing jest prześladowaniem przez zwierzchnika podwładnego w miejscu pracy. Często efektami jego stosowania są: poniżenie, ośmieszenie, osamotnienie lub całkowite odizolowanie od współpracowników, zmniejszona pewność ofiary, przechodząca aż w stany depresyjne. Do metod stosowanych przez prześladowcę zaliczają się: krytyka bez przyczyny, nieodpowiednie żarty, obraźliwe gesty, sarkazm, zastraszanie rychłym wydaleniem z pracy, pojawia się nawet przemoc bezpośrednia względem pracownika i inne. Porady prawne przez internet lub na telefon są idealnym rozwiązaniem w przypadku podejrzenia bycia ofiarą mobbingu.

Jak zakończyć problem mobbingu?

Aby zakończyć problem mobbingu, dobrze jest skorzystać z porady prawnej. Mamy możliwość uczynienia tego przykładowo poprzez internet czy telefon. Wykorzystując ten sposób otrzymujemy nieocenioną wiedzę konieczną do błyskawicznego rozwiązania problemu. Będąc użytkownikiem tego typu porad minimalizujemy czas potrzebny na uzyskanie pomocy, a równocześnie otrzymujemy dostęp do mnóstwa wykwalifikowanych prawników nawet nie wychodząc z domu.

Nasze dane kontaktowe:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]