Europejski nakaz aresztowania

Jeżeli poszukujesz skondensowanych wiadomości o procesie deportacji i ekstradycji to zachęcamy zajrzenie na stronę www.ekstradycja.eu. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycji między krajami należącymi do Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie 1.01.2004r. Ważną przesłankę stanowi fakt, że obecnie nie obowiązuje już wytyczna tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, jest skuteczny bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja ustanowiona sądowo, którą wydaje Państwo członkowskie. Głównym celem ENA jest pozbawienie wolności osoby poszukiwanej i przekazanie jej do państwa pochodzenia.
Należy mieć również na względzie fakt, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.