Ekstradycja.eu – informacje o deportacji

Jeżeli poszukują Państwo wiadomości z zakresu ekstradycji, to zapraszamy na naszą witrynę, gdzie zamieszczone są potrzebne informacje na temat deportacji, ekstradycji oraz procesie ich postępowania. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez członków Unii Europejskiej 01.01.2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż zasada podwójnej odpowiedzialności została wycofana. Przez to osoba, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju ojczystego, gdyż nie ma to już znaczenia czy dane nadużycie jest karane w obu krajach, czy też nie. Natomiast na deportację ma wpływ wiele czynników i to one decydują czy dana osoba zostanie poddana deportacji. Są zależne od konkretnego przypadku i etapu na jakim znajduje się postępowanie . Inne środki zostaną podjęte jeśli sprawę będzie prowadził prokurator, a inne jeśli jeśli sprawa będzie na etapie rozpoznania przed sądem. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej witrynie www.ekstradycja.eu.