Adwokat w Krakowie – sprawy z zakresu prawa imigracyjnego

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole naszej Kancelarii działają adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację, a także podział majątku po rozwodzie, ustalenie, podniesienie lub obniżenie kwoty alimentów, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, błędów w sztuce lekarskiej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i innych przestępstw komunikacyjnych, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi, pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych, sporządzanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotnym obszarem pracy Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno podmioty, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w zagmatwanych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, czyli np. postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje również wsparcie prawne w sprawach z zakresu potwierdzenia nadania, posiadania oraz przywrócenia obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei właścicielom polskich przedsiębiorstw planującym zatrudnić obcokrajowców, Kancelaria Śliz-Curyło służy bieżącą obsługą prawną w tym zakresie.

Nasze dane kontaktowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08