Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Potrzebujesz porady tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Skieruj się na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Tym samym, aby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]