Skuteczne hurtownie i integracje danych danych

Podstawą systemów Business Intelligence jest hurtownia danych i ich integracja. Zbieranie rozproszonych po różnych zasobach informacji, a później ich przegląd i konsolidacja ma na celu stworzenie ogólnego modelu. Informacje same w sobie prezentują znikomą wartość, jedynie właściwie zestawione tworzą pożądany materiał do analiz i przewidywań. Co do źródeł, z których się ukształtuje, mogą to być: systemy ERP, CRM, powiadomienia formułowane przez programy, rezultaty tabel kalkulacyjnych, pliki tekstowe i pozostałe dane wytwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa. Hurtownia może być również poszerzona o dane z otoczenia firmy, informacje z rynku, od konkurencji czy konsumentów. Skutkiem właściwego przetworzenia będzie wartościowa wiedza biznesowa, która odgrywa kluczową rolę w zdobyciu dominacji nad innymi firmami. Ostateczny produkt,który jest przeznaczony dla biznesowych użytkowników, to spersonalizowane raporty i dashboard-y prezentujące wiedzę zbiorczą z całego przedsiębiorstwa.