Nowe obowiązki przedsiębiorców – audyt efektywności energetycznej

Polskie firmy zobligowane są do wykonywania regularnych audytów efektywności energetycznej w swoich obiektach. Sprawdziliśmy na czym to polega i jakie podmioty specjalizują się w audytach energetycznych.

Audyt efektywności energetycznej – jak przeprowadza się taką ocenę?

Audyt efektywności energetycznej to bardzo istotne opracowanie, który pozwala sprawdzić stopień zużycia prądu oraz precyzyjnie określić stan techniczny danego budynku. Nasze ustawodawstwo zobowiązuje przedsiębiorców do przeprowadzania audytów raz na 4 lata. Przepisy zostały wprowadzone do naszego kraju w 2016 roku z inicjatywy Unii Europejskiej. W opracowaniu znajdują się informacje o stanie technicznym urządzeń oraz propozycja procedur mogących zoptymalizować słabsze wskaźniki. Opracowanie zawiera wskazówki dotyczące możliwości oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie podmioty są zwolnione z konieczności wykonania audytu? Obowiązek ten nie obejmuje tylko sektora małych i średnich firm.

Audyt efektywności energetycznej – wymiana źródeł ciepła

Jak sprawdza się efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? W pierwszej kolejności ustala się źródła generujące największe straty. Trzeba zaznaczyć, że analizowane są nie tylko firmowe obiekty, ale również instalacje przemysłowe oraz transport. Według polskiego ustawodawstwa, do poprawy efektywności energetycznej przyczyniają się następujące procedury – remont budynków, ograniczenie strat sieciowych związanych z dystrybucją gazu ziemnego i strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, jak również wymiana oświetlenia. Dzięki takim zabiegom można uzyskać spore oszczędności. Audyt może przeprowadzić tylko profesjonalna firma zewnętrzna. Audytor nie może być w żaden sposób zaangażowany w działalność audytowanej firmy.