Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Poszerz swoje wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń przygotowują setki poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i zwykłych obywateli.

Pomimo, że w internecie bez trudu da się wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy cena przekładu?

Język, termin realizacji, poziom trudności przekładu – to kształtuje finalny koszt usługi

Na to ile docelowo będzie kosztowała cię translacja tekstu wpływ mają wypunktowane niżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac naukowych, dokumentów handlowych albo dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba zaznaczyć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak prawo jazdy czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu oraz przypisuje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie określają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]