Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie pracować w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do testu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, minimum średniego wykształcenia i obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.