Drzewa genealogiczne, czyli odpowiedź na pytanie skąd pochodzimy

Wiedza o historii rodziny potrzebna jest do rozwinięcia poczucia własnej tożsamości. To na informacjach o przodkach budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas w zupełności wystarczy wiedza o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie przez rodziców i dziadków. Ale są jednak i tacy, dla których jest to niewystarczające. To właśnie dla nich utworzenie drzewa genealogicznego jest najlepszym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli żmudna praca wymagająca cierpliwości

Opracowanie drzewa genealogicznego – przede wszystkim takiego sięgającego kilka pokoleń do tyłu – naprawdę nie jest proste. Odnajdywanie dat czy miejsc urodzenia się oraz śmierci kolejnych krewnych wymaga naprawdę wielkiego nakładu pracy. Informacje znaleźć można w trudno dostępnych archiwach miejskich lub kartotekach prowadzonych przez parafie. Najczęściej można przeglądać je bezpłatnie. Są jednak i takie miejsca, w których należy wnieść niemałą opłatę. Koszt stworzenia drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które chce się w nim ująć. Warto pamiętać, że ilość wydatków może również wzrosnąć wraz z koniecznością podróżowania do kolejnych parafii lub urzędów miejskich znajdujących się na terenie całego kraju. Rzadko bowiem rodzina od pokoleń zamieszkuje na terenie tego samego miasta.

Drzewa genealogiczne – dlatego powinno się je opracować?

Na wstępie wspomnieliśmy, że wiedza dotycząca swoich przodków jest wymagana do zbudowania poczucia własnej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem niewielkiej wspólnoty, jaką są najbliżsi. Sprawia to też, że przestajemy czuć się samotni we współczesnym świecie. To właśnie z tych przyczyn na chwilę obecną bardzo dużo Polaków decyduje się na przygotowanie drzewa genealogicznego.