Badania wysokościowe – poradnik dla poszukujących pracy

Sprawdź, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby zminimalizować występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność przeprowadzania szczegółowych badań sprawdzających czy kandydat nie cierpi na schorzenia stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Przez ile czasu są ważne?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Według przepisów uznajemy za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się przynajmniej jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na rusztowaniach, kominach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania okulistycznego, neurologicznego oraz laryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta padaczki, problemów z błędnikiem lub krótkowzroczności. Dodatkowo trzeba również poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie dodatkowe wymogi należy spełnić

Badania wysokościowe są ważne przez dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest zez, konieczność noszenia okularów, jak również padaczka i choroby narządów ruchu. Warto wspomnieć, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, suwnic czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]