Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Zamów badania operatorów Bielsko na www.badaniabielsko.pl

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze wpływa rodzaj profesji, w której chce działać badany. Odmienne testy wykonywane są wobec sędziów, inne zaś dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Dobrze więc napisać kilka słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się w ich czasie testowane.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych maszyn stosowanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania badań co 2 lata. Warto jednak pamiętać, że przebieg testów może zostać zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że niezbędne są inne testy albo niektóre części okażą się w danym wypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zwykle formę papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Potem wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]