W jakim celu wykonuje się badania geologiczne?

Prowadzone współcześnie badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który umożliwia dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności wykonuje się podczas takich badań i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – jakie procedury wykonują geolodzy

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania dokładnych danych dotyczących składu gruntu. Do podstawowych czynności, jakie wykonują specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dynamiczne, pobranie próbek gruntu, określenie profilu litograficznego. Badania te są niezbędne przy każdym procesie budowlanym. Bez starannej weryfikacji gruntów budynkom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Firmy zajmujące się analizami geologicznymi przygotowują wiele ważnych dokumentów, np. opinie geotechniczne, operaty wodnoprawne, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. Do ich zadań należą także badania związane z geologią złóż kopalin – przeprowadzanie wierceń, tworzenie wniosków zagospodarowania, ustalanie zasobów.

Badania geologiczne – sondy krzyżakowe i dylatometr Marchettiego

Czynności związane z weryfikacją składu gruntów odbywają się za pomocą różnych urządzeń. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych badań w laboratorium. Geolodzy wykorzystują zarówno lekki sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które wykonują bardzo głębokie wiercenia. Należą do nich stożki sejsmiczne, dylatometr Marchettiego. W pracy stosuje się różne metody, takie jak sondowania CPT, dylometrem DMT bądź statyczne. Dzięki nim można opisać stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne podmioty, mające właściwe kwalifikacje.