Pomiar reflektometryczny i spawanie światłowodów

Światłowody, czyli przezroczyste przewody przewodzące światło, wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, np. do przesyłania danych. Dzięki nim możemy korzystać z dostępu do internetu szerokopasmowego. Jak wykonuje się usługę spawania światłowodów i z jakiego powodu jest to tak istotne?

Spawanie światłowodu – sprawdzenie właściwości sieci

Spawanie światłowodów można przeprowadzać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to spawanie tzw. mechaniczne, które wykorzystywane jest w przypadku mniej wymagających połączeń. Z kolei bardziej stabilnym rodzajem połączenia jest spawanie światłowodu przy pomocy specjalnych urządzeń. Używane w tym celu spawarki światłowodowe przetapiają zakończenia włókna i scalają je ze sobą. Do ochrony spawu używa się specjalnej osłonki, a światłowód umieszcza w przełącznicy. Niesamowicie ważne jest przy tym dokładne sprawdzenie poprawności wykonania każdego spawu. W tym celu wykonywany jest specjalistyczny pomiar reflektometryczny. Jego celem jest weryfikacja właściwości sieci, określenie czy ma właściwą tłumienność.

Spawanie światłowodów – znajdź miejsce wystąpienia awarii połączenia

Pomiar optyczny sprawdza tłumienność spojeń, dzięki niemu można również określić konkretne źródło awarii połączenia. Urządzenie służące do pomiaru pokazuje także rozkład tłumienia wzdłuż przewodu (w formie dokumentu lub na ekranie). Prawidłowe spojenie przewodów jest niezwykle istotne i chroni przed utratą sygnału. Spawanie światłowodów przeprowadza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz, w nowych lub już funkcjonujących przewodach. Wykonanie usługi najlepiej powierzyć fachowcom zajmującym się instalacjami teletechnicznymi. Tylko wtedy będziemy pewni, że sieć jest zespojona prawidłowo. W Małopolsce funkcjonuje dużo firm specjalizujących się w spawaniu światłowodów.