Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy rozpocząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej następstwem przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania ścian

Zawodowcy, którzy posiadają szerokie kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od oceny przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Jest to baza do wyselekcjonowania adekwatnych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach tworzą się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając izolację poziomą murów, która wstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Kolejną fazą, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie ścian wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W wielu przypadkach niezbędne będzie także naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją innych elementów budowli, jak przepusty rur, ściany żelbetowe i dylatacje.