Kto może wykonać badania gruntu?

Niezależnie od tego, czy stawiamy dom, czy jesteśmy inwestorem rozpoczynającym wznoszenie dużego osiedla, nie powinniśmy zapomnieć o przydatnych w trakcie budowy pracach. Na uwagę zasługują chociażby badania gruntu. W jakim celu wykonuje się badania gruntu? Jakie czynności wchodzą w ich zakres?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonywane są tak na etapie planowania inwestycji budowlanej, jak i w trakcie jej trwania. Stawiają sobie za cel poznanie warunków gruntowych i wodnych terenu, na którym ma zostać wzniesiona nieruchomość. W efekcie bez przeszkód można zacząć budowę w danym punkcie. Nie trzeba wtedy bać się, że wybudowany budynek runie, ponieważ warunki gruntowo–wodne były niewłaściwie. Właściwie przeprowadzone badania gruntowe pomogą określić strukturę warstw gruntu, a także jego właściwości hydrogeologiczne. Pozwalają także na ustalenie atrybutów mechanicznych i fizycznych terenu, na którym ma mieć miejsce inwestycja.

Badania gruntu – co wykonuje się w ich czasie?

Badania gruntu to mnóstwo złożonych działań, które mogą wykonywać wyłącznie naprawdę doświadczone osoby o wysokich kwalifikacjach. Zazwyczaj inicjowane są wierceniem geologicznym oraz sondowaniem geologicznym. Później przeprowadza się również badania laboratoryjne gleby. Finalną fazą badań geologicznych jest w każdym przypadku opracowanie dokumentacji na podstawie otrzymanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed rozpoczęciem inwestycji lub już w czasie jej trwania, trzeba zlecić je doświadczonym geologom, który mają ściśle określone uprawnienia. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że prace będą odpowiednio przeprowadzone, a otrzymane rezultaty przedstawiają stan faktyczny. Na szczęście, obecnie znalezienie firm oferujących badania geologiczne, nie jest trudne. Część z nich to przedsiębiorstwa o bardzo dobrej opinii.