kontenery na odpady, kontenery na śmieci

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]