Jakie uprawnienia musi mieć monter budowy?

Na abcszalunki.pl/o-firmie/ możesz uzyskać poradę montera budowy

Monter budowy to niezwykle odpowiedzialne stanowisko, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Na czym polega ta praca i jakie uprawnienia należy posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – szkolenie z eksploatacji maszyn i podstaw BHP

Praca montera budowy jest uregulowana konkretnymi przepisami normatywnymi. Rozporządzenia ministerstwa gospodarki związane z BHP robót budowlanych mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi przejść odpowiednie szkolenie z obsługi maszyn i zasad BHP oraz pozytywnie zaliczyć sprawdzian wiedzy. Następnie uzyskuje się świadectwo oraz adnotację w książce operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem upadku z wysokości, dlatego osoby te muszą nosić odpowiednie szelki bezpieczeństwa. Także asystent montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, nosić specjalne rękawice i kask. Przepisy mają zapobiec wystąpieniu groźnych sytuacji.

Monter budowy – zaufaj zewnętrznej firmie

Monter montuje rusztowania na terenie budowy – to właśnie dzięki nim możliwe jest wykonanie wszelkich robót. Do zadań montera należy np. skręcanie elementów rusztowań stalowych, żelbetowych, zrobionych z drewna, zabezpieczanie ich przed rdzą, stosowanie się do wytycznych zamieszczonych w planie montażu, a także demontowanie konstrukcji i modernizowanie wszystkich modułów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i wewnątrz budynku, na kopułach, kominach, więc praca ta wymaga dużej wydolności fizycznej. Prace wykonuje się na podstawie specjalnego planu, dlatego bardzo ważne jest, żeby osoba zajmująca się tym była dobrze przeszkolona. Duże znaczenie ma również doświadczenie. Chcesz być pewien, że rusztowania są wykonane fachowo? Zaufaj zewnętrznemu podmiotowi, który zatrudnia doświadczonych specjalistów.

Nasze dane kontaktowe:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]