Izolacje przeciwwodne ochronią twój dom

Wilgoć jest dużym niebezpieczeństwem dla naszego budynku. Z tego względu tak istotne jest wykonanie izolacji przeciwwodnej, która zabezpieczy go przed niekorzystnym działaniem wody zawartej w gruncie. W niektórych sytuacjach wystarczające okażą się izolacje lekkie, ale kiedy budynek wzniesiony jest na terenie bez odpływu wody opadowej, potrzebne okaże się wykonanie izolacji przeciwwodnej. Jej użycie rekomenduje się także, jeśli obiekt zlokalizowany jest na obszarze niżej poziomu wody. Ważne jest, by woda nie niszczyła budynku w wyniku naporu na jego ściany. Jakie zatem typy izolacji przeciwwodnych są dostępne? I w końcu – jakiej ekipie powierzyć zrobienie izolacji przeciwwodnej?

Klasyfikacja izolacji przeciwwodnych

Rozpoznajemy trzy typy izolacji przeciwwodnych. Jeden typ to izolacje lekkie, które stosowane są, jeśli nie ma dużego niebezpieczeństwa ze strony wilgoci. Jeśli jednak wilgoć jest poważnym problemem, należy postawić na jeden z 2 pozostałych rodzajów izolacji. Średnie stosuje się przede wszystkim na obszarach z podłożem spoistym, w którym często gromadzi się woda. Izolacje ciężkie są natomiast stosowane na terenach, na których obserwuje się duże prawdopodobieństwo pojawienia się powodzi – takie izolacje muszą cechować się dużą odpornością i zabezpieczać obiekt również przed mocno napierającą wodą.

Kto wykona izolacje przeciwwodne

Jak nietrudno stwierdzić, wytrzymałość izolacji przeciwwodnych wpływa na ochronę ludzi przebywających w obiekcie. Dlatego powinniśmy dobrze rozważyć wybór firmy, która je założy. O czym zatem nie należy zapomnieć wybierając firmę, która wykona izolacje przeciwwodne? Najważniejsze na pewno będą umiejętności jej pracowników – warto zatem dowiedzieć się, ile lat funkcjonuje ona na rynku hydroizolacji oraz jak opisują zakończone przez nią projekty dotychczasowi klienci.