Hydroizolacja których elementów obiektów budowlanych jest konieczna

W trakcie budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które fragmenty budowli trzeba zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą głównie dachy, balkony, fundamenty, piwnice i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Ważne jest, żeby planowanie hydroizolacji, powierzyć profesjonalnej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy oraz deweloperzy skorzystają na współpracy ze specjalistami podczas prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zlecenie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.