Geodeta – Stingeo

W ostatnim czasie zawód geodety stał się bardzo popularną profesją. Coraz więcej młodych ludzi wiąże swoją przyszłość właśnie z tym kierunkiem studiów. Spodziewają się, że łatwiej im będzie później znaleźć popłatną pracę. Pomiary geodezyjne są istotnym elementem w budownictwie.

Jak można podzielić pomiary geodezyjne?

Istnieją trzy grupy pomiarów geodezyjnych. Pierwsze to pomiary poziome (sytuacyjne). Służą one określaniu wzajemnego położenia obiektów, rozpoznanych w terenie. Drugi typ pomiarów geodezyjnych to pomiary pionowe. Wiążą się one z rzeźbą powierzchni Ziemi. Ostatnia grupa pomiarów geodezyjnych to pomiary wysokościowo-sytuacyjne. Na ich podstawie sporządza się mapy odzwierciedlające jednocześnie wzajemny układ szczegółów terenowych i rzeźbę terenu.